• presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • esquerda
 • presentacio
 • presentacio
 • P1650700---Cpia
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio

Objectius

Els Estatuts de la Fundació Privada l'Esquerda contemplen, com a objectius principals, l'estudi, la protecció i la difusió del jaciment de l'Esquerda.

Totes les activitats i el treball de la Fundació té com a finalitat aquests tres punts bàsics, la recerca, impulsant les campanyes d'excavació al jaciment; la protecció de les estructures conservades i de tot l'espai arqueològic, també des del punt de vista natural; i finalment donar a conèixer a la societat els resultats de la investigació.