• presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • P1650700---Cpia
 • esquerda
 • presentacio

Metal·lúrgia

En el decurs de la campanya de 1998, l'excavació d'una ferreria va suposar una nova aportació a les dades que es tenien sobre el poblat medieval.

El projecte “Arqueologia Experimental. Tecnologies de producció metal·lúrgica associades a l'agricultura medieval” (DGICYT, HUM2004-05280), finançat també pel Ministerio de Educación y Ciencia i dut a terme pel mateix equip de l'Esquerda a través de la UB, entra de ple en el treball del metalls, sobretot ferro i bronze, sempre associat a l'agricultura, és a dir, producció d'eines i atuells destinats al treball del camp.

A l'ÀREA de l'Esquerda s'ha reproduït una petita fornal que permet la forja del ferro: un foc enmig de pedres, una manxa i una enclusa.

Per tal d'aconseguir la fosa del bronze a la manera antiga, prop de la fornal s'ha construït un forn de cubeta recolzat en un mur. Els primers experiments permeten fondre a altes temperatures i buidar el metall del gresol cap un motlle de pedra