• presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • P1650700---Cpia
 • presentacio
 • presentacio
 • presentacio
 • esquerda

Què és l'Àrea Experimental?

L’Àrea de Recerca Experimental Arqueològica de l’Esquerda és un laboratori a l’aire lliure on s’hi desenvolupen un seguit d’experiments per comprendre diversos processos que tenen a veure amb l’arqueologia, com ara la sedimentació i l’erosió, en  un fossat i un terraplè, o bé diversos experiments sobre agricultura, metal·lúrgia o construcció per entendre i comprovar les evidències que s’han localitzat a nivell arqueològic.

L'Àrea de Recerca Experimental de l'Esquerda (ÀREA) ocupa una zona just al costat del jaciment ibèric i medieval de l'Esquerda, davant de la muralla.

areaExperimental
Vista general de l'Àrea, amb els camps de conreu i l'estació meteorològica automàtica


En aquest espai, cedit per l'Ajuntament de Roda de Ter www.rodadeter.cat per a ús exclusiu de recerca arqueològica, es compta amb la següent infraestructura:
     • Taller-Laboratori: abans d'iniciar el projecte, l'equip ja disposava d'un taller-laboratori cedit per l'Ajuntament de Roda de Ter, dedicat exclusivament al seguiment i suport de les excavacions (magatzem per a les eines, local per a netejar i siglar el material, taller de restauració, etc). Quan es va plantejar el projecte, aquest local fou arranjat per tal d'encabir-hi la infraestructura necessària per a portar-lo a terme -equips informàtics, estació meteorològica automàtica, etc.
     • Zona de conreu: calia comptar amb una zona de conreu per a realitzar-hi l'experimentació agrícola. En aquest sentit també l'Ajuntament de Roda facilità una zona compresa entre aquest taller-laboratori i el jaciment.
     • Estació Meteorològica Automàtica: bàsica per al control de les collites, està situada enmig del camp, cablejada subterràniament i unida a un ordinador del taller-laboratori.


areaExperimental2